สาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

โรคอ้วน เกิดจากการทานอาหารที่มีปริมาณไขมันที่มากเกินไป และอาจก่อให้เกิดปัญหาและโรคแทรกซ้อนอื่นตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือโรคมะเร็ง ซึ่งการลดน้ำหนักเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้

รวมถึงการปรับพฤติกรรม การปรับการทานอาหาร หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อขอคำแนะนำในการรักษา ด้วยวิธีการให้ยาหรือขั้นตอนอื่นๆ เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนัก

สาเหตุของการเกิด “โรคอ้วน” สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ระบบการเผาผลาญและฮอร์โมน การรับแคลอรี่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถเผาผลาญได้

 

ผู้ที่เป็น โรคอ้วน เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนใดบ้าง

  • โรคหัวใจ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคเบาหวาน
  • มะเร็งบางชนิด
  • ปัญหาทางเดินอาหาร
  • ปัญหาทางนรีเวชและทางเพศ
  • อาการหยุดหายใจขณะหลับ
  • โรคข้อเข่าเสื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *