รีวิวฟิลเลอร์ขมับ

ปรับรูปหน้าแก้ปัญหาขมับตอบ

การเติมฟิลเลอร์ขมับ เพื่อแก้ไขรูปทรงหน้าที่ไม่สมดุลหรือขมับส่วนที่เว้าลึก
ช่วยปรับโหนกแก้มให้สมดุลกับใบหน้า