แพ็กเกจโปรโมชั่น

รักษาโรคอ้วน

รักษาโรคอ้วนโปรแกรมที่ 1
รายละเอียดการตรวจ
 • ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ดัชนีมวลกาย
 • ตรวจปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Inbody
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • น้ำตาลก่อนอาหารเช้า
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของไต
 • การทำงานของตับ
 • การทำงานของไทรอยด์และการเผาผลาญ
 • คัดกรองภาวะนอนกรน

รักษาโรคเบาหวาน

โปรแกรม Check for Sure โรคเบาหวาน
รายละเอียดการตรวจ
 • ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • น้ำตาลก่อนอาหารเช้า
 • น้ำตาลสะสม
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของไต
 • การทำงานของตับ
 • ตรวจอัลบูบินในปัสสาวะ

Program Gender Health

โปรแกรมสุขภาพเพศ
รายละเอียดการตรวจ
 • ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
 • ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ค่าการทำงานของตับ
 • ค่าไขมันในเลือด
 • ค่าการทำงานของไต