รักษาโรคเบาหวาน

ATTA CLINIC คลินิกรักษาโรคเบาหวานที่พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมที่สุดตามมาตรฐานการรักษา
สะดวกต่อคนไข้โรคเบาหวานที่ต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง
สามารถช่วยควบคุมเบาหวานได้ดีตั้งแต่ต้น เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต ในราคาสมเหตุสมผล

โปรแกรม Check for Sure โรคเบาหวาน

ซักประวัติและตรวจร่างกาย

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

น้ำตาลก่อนอาหารเช้า

น้ำตาลสะสม

ไขมันในเลือด

การทำงานของไต

การทำงานของตับ

ตรวจอัลบูบินในปัสสาวะ