รักษาโรคอ้วน

โรคอ้วนถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบมากของคนไทย จากด้วยหลายปัจจัยทั้ง กรรมพันธุ์ พฤติกรรม การเลือกทานอาหาร ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลของ โรคอ้วน
ก็คือ “ภาวะโรคแทรกซ้อน” เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันพอกตับ กรดไหลย้อน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภาวะไอหรือจามปัสสาวะเล็ด โรคข้อเสื่อม ประจำเดือนผิดปกติ เป็นต้น

ATTA CLINIC คลินิกรักษาโรคอ้วน เพื่อตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ดูแลรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน
และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วน พร้อมให้บริการการตรวจฮอร์โมนและโรคร่วมจากโรคอ้วน เช่น การตรวจไทรอยด์ การตรวจน้ำตาล ไขมันในเลือด
การประเมินภาวะโรคนอนกรน ให้คำปรึกษาในการรักษาตั้งแต่การเริ่มปรับพฤติกรรมไปจนถึงการรักษาด้วยยา โดยรักษาตามสาเหตุของภาวะน้ำหนักเกิน
ประกอบด้วยยารับประทานและยาฉีด (GLP1) โดยจะมีการประเมินการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโยโย่

พร้อมให้บริการประเมินค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และประเมินเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย รวมถึงการกระจายตัวของไขมันด้วย
เครื่อง Body Composition Analyzer ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

โปรแกรม Check for Sure โรคอ้วน

ซักประวัติและตรวจร่างกาย

ดัชนีมวลกาย

ตรวจปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Inbody

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

น้ำตาลก่อนอาหารเช้า

น้ำตาลสะสม

ไขมันในเลือด

การทำงานของไต

การทำงานของตับ

การทำงานของไทรอยด์และการเผาผลาญ

คัดกรองภาวะนอนกรน